Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Danh sách lãnh đạo và một số cán bộ của BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Thứ hai - 16/07/2012 09:49
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại email
I Ban giám đốc    
1 Nguyễn Đại Phú Giám đốc – Kiểm Hạt trưởng 0913.937.367 Nguyendaiphu.bp@gmail.com
2 Cao Ngọc Long Phó Giám đốc 0982.239.254 Longcaongoc@gmail.com
3 Vương Đức Hòa Phó giám đốc 0982.974.873 hoabinhnp@yahoo.com
II Phòng Khoa Học và Hợp tác Quốc tế (KH&HTQT)  
4 Hoàng Anh Tuân Trưởng phòng 0982.118.112 Hoangatuan2003@yahoo.com
5 Trần Đức Ái Phó trưởng phòng 0983.718.135 tranai76@yahoo.com.vn
6 Nguyễn Văn Toại Phó trưởng phòng 0969776405 nvtoai@hotmail.com
III Trung Tâm Giáo Dục Môi Trường & Dịch Vụ Môi Trường Rừng (TTGDMT&DVMTR)
6 Kiều Đình Tháp Giám đốc  0989.218.912 Kieuthap812008@gmail.com (kieuthap812002@yahoo.com)
7 Đỗ Trường Giang Phó Giám đốc 01686332967 dogiangbgm@gmail.com
IV. Phòng Kế Hoạch – Tài Chính (KH – TC)    
9 Phạm Thanh Thảo Trưởng Phòng 0919.012.975 Phamthanhthao_bpc@yahoo.com.vn
V. Phòng Tổ chức – Hành Chính (TC – HC)    
10 Lê Quang Hợi Trưởng Phòng 01699.124.770 Quanghoi1011@gmail.com
VI Hạt Kiểm lâm Vườn      
11 Lê Công Sự Phó hạt trưởng 0982112528  
12 Nguyễn Văn Bình Phó Hạt trưởng 0982060897  Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết