Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức

Danh sách lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Chủ nhật - 15/07/2012 22:49
Ban Giám Đốc
1 Vương Đức Hòa Giám đốc 1973 0982974873
2 Cao Ngọc Long Phó Giám đốc 1964 0982239354
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
1 Hoàng Anh Tuân Trưởng phòng 26/12/1979 0982118112
2 Lý Hồng Hải Phó Trưởng phòng 17/12/1977 0977227015
3 Trần Đức Ái Phó Trưởng phòng 12/4/1976 0983718135
4 Nguyễn Văn Toại Phó trưởng phòng 18/11/1981 0385901800
Phòng Tổ chức - Hành chính
1 Lê Quang Hợi Trưởng phòng 11/10/1985 0978768578
Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Phạm Thị Thanh Thảo Trưởng phòng 01/11/1978 0919012975
2 Trần Văn Thành Phó Trưởng phòng 15/10/1985 0913604778
Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, và phát triển sinh vật
1 Trần Văn Trưởng Giám đốc 19/01/1984 0978404739
2 Khương Hữu Thắng Phó Giám đốc 10/8/1983 0979525082
Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng
1 Kiều Đình Tháp Giám đốc 01/5/1981 0989218912
2 Đỗ Trường Giang Phó Giám đốc 20/12/1985 0985726572
Hạt Kiểm lâm
1 Nguyễn Văn Bình Phó Hạt trưởng 01/01/1964 0982060897
2 Lê Công Sự Phó Hạt trưởng 11/9/1971 0982112828
Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập
1 Cao Ngọc Long Bí thư chi bộ 1964 0982239254
2 Vương Đức Hòa Phó bí thư chi bộ 1973 0982974873
3 Lê Công Sự Cấp ủy 11/9/1971 0982112828
4 Nguyễn Văn Bình Cấp ủy 01/01/1964 0982060897
5 Hoàng Anh Tuân Cấp ủy 26/12/197 0982118112
Công đoàn cơ sở BQLVQG Bù Gia Mập
1 Hoàng Anh Tuân Chủ tịch 26/12/1979 0982118112
2 Lê Công Sự Phó Chủ tịch 11/9/1971 0982112828
3 Trần Văn Thành Ủy viên BCH 15/10/1985 0913604778
4 Trần Văn Trưởng Ủy viên BCH 19/01/1984 0978404739
5 Kiều Thị Ánh Ủy viên BCH 23/10/1989 0963217721
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh BQLVQG Bù Gia Mập
1 Kiều Thị Ánh Bí thư chi đoàn 23/10/1989 0963217721
2 Đinh Duy Thắng Phó bí thư chi đoàn 17/4/1988 0983627872

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết