Trang nhất » Tin Tức » Tổ chức - Hoạt động

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ năm - 06/04/2023 05:40
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ thức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028
           Ngày 30/3/2023, tại Trụ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Bù Gia Mập, Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (sau đây gọi tắt là Công đoàn Vườn) được thành lập tiền thân là Công đoàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công đoàn đã trải qua 5 kỳ đại hội. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) của Ban quản lý VQG Bù Gia Mập là 92 người. Trong đó, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 6 người có trình độ trên đại học; có 50 người có trình độ Đại học, Cao đẳng; có 7 người có trình độ Trung cấp và có 29 người chưa qua đào tạo; về trình độ lý luận chính trị có 8 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, có 8 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị và có 14 người có trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, do tính đặc thù trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của Vườn (có một số công đoàn viên (CĐV) phải trực bảo vệ rừng và có một số CĐV mới được kết nạp vào Tổ chức Công đoàn Vườn) cho nên tại Đại hội lần thứ VI, Công đoàn Vườn đã triệu tập 60 công đoàn viên (đại biểu chính thức) về tham dự Đại hội.
      Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Ban quản lý VQG Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2023 – 2028.

          Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Hữu Cơ – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập; đồng chí Cao Ngọc Long – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập; đồng chí Vương Đức Hòa – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập. Ngoài ra, còn có đại diện các tổ chức Công đoàn cơ sở xã Đăk Ơ, xã Bù Gia Mập và đại diện Công đoàn cơ sở các trường học đóng chân trên địa bàn xã Đăk Ơ và xã Bù Gia Mập thuộc vùng đệm của Vườn.


Các đại biểu tham dự chỉ đạo Đại hội (hàng đầu tiên trên cùng)   
 
       Tại Đại hôi, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028. Theo kết quả đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2023, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bù Gia Mập, của Chi bộ và Ban Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập, Công đoàn Vườn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của Chi bộ và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Nhìn chung, tập thể lãnh đạo, CB, CC, VC, NLĐ của Ban quản lý VQG Bù Gia Mập trong nhiệm kỳ qua có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra.          
  
Đồng chí Lê Công Sự - Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
       
         Đại hội cũng đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại và hạn chế của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Trong đó, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 đã chỉ rõ, bên cạnh những mặt đã làm được, BCH Công đoàn còn một số hạn chế như: việc phát động phong trào thi đua tuy đã thực hiện đầy đủ nhưng chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, đốc thúc cũng như chưa có công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; trong nhiệm kỳ 2017-2023, có những thời điểm các hoạt động phong trào chưa được tổ chức thường xuyên; một số công đoàn viên còn chưa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào đoàn thể do BCH Công đoàn phát động; ngoài ra, một số công đoàn viên còn chưa chú trọng vào việc quản lý, chăm sóc vườn cây cao su nhận khoán của công đoàn nên hiệu quả thu hoạch mủ cao su còn chưa cao.
 
                  Đồng chí Hoàng Anh Tuân – Chủ tich Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2017-2023 
        
        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi, đồng chí Bùi Hữu Cơ – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập ghi nhận những thành tích mà BCH nhiệm kỳ 2017-2023 đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí Bù Hữu Cơ cũng đã đánh giá trong nhiệm kỳ qua, ngoài những thành tích đã đạt được, BCH khóa cũ chưa thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua do LĐLĐ huyện Bù Gia Mập phát động và hy vọng trong nhiệm kỳ tới, BCH khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm mà BCH khóa cũ đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của khóa cũ để thực tốt hơn nữa các hoạt động, phòng trao thi đua do tổ chức Đoàn cấp trên phát động. BCH khóa mới phải kiểm tra, giám sát, đốc thúc, chỉ đạo các CĐV luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà tổ chức Đảng, Công đoàn và chính quyền giao phó. Cuối cùng, đồng chí Bùi Hữu Cơ chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp!


Đồng chí Bùi Hữu Cơ – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bù Gia Mập phát biểu chỉ đạo tại Đại hội  

       Tại Đại hội, đồng chí Cao Ngọc Long – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và đồng chí Vương Đức Hòa – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cũng đã đóng góp một số ý kiến quan trọng cho Đại hội, cụ thể: Tổ chức Đảng và chính quyền Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập mong muốn BCH khóa mới cần phải chăm lo tốt hơn cho đời sống và điều kiện làm việc của các CĐV Vườn, đặc biệt là các CĐV kiểm lâm ở các trạm/chốt nằm sâu ở trong rừng đang rất cần Tổ chức Công đoàn hỗ trợ về nước sạch sinh hoạt và điện năng lượng mặt trời để thắp sáng. Ngoài ra, BCH nhiệm kỳ tới cũng nên tổ chức trồng lại cao su trên diện tích đất nhận khoán của Công đoàn hoặc BCH Công đoàn nên chủ động, mạnh dạn nghiên cứu trồng các loại cây trồng mới để tăng năng suất, tạo nguồn thu nhập hỗ trợ đời sống cho các CĐV của Vườn.
                   

Đồng chí Cao Ngọc Long – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Đồng chí Vương Đức hòa – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập phát biểu tại Đại hội
 
       
       Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và có tính trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 07 người, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thi hành Điều lệ và Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 05/09/2022 của LĐLĐ huyện Bù Gia Mập về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong BCH khóa VI có 05 người tái cử và 02 người mới trúng cử lần đầu vào BCH Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT. Kết quả, đồng chí Hoàng Anh Tuân – Phó Giám đốc Vườn tiếp tục tái cử, giữ chức Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lê Công Sự - Phó Hạt trưởng, Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp tục tái cử, giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lê Quang Hợi – Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập giữ chức Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 
Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội
 
          Trên cơ sở các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 18 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong 05 năm tới. Đại hội kêu gọi toàn thể CB, CC, VC, NLĐ Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết nhất trí, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Phan Văn Biên - CĐV - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn