Giới thiệu câu lạc bộ em yêu thiên nhiên Bù Gia Mập

Giới thiệu câu lạc bộ em yêu thiên nhiên Bù Gia Mập
Giúp các em hình thành những hiểu biết cơ bản về thiên nhiên, đặc biệt là thái độ nhìn nhận, niềm tự hào về các nguồn tài nguyên trong khu vực, đồng thời thấy được các mối đe dọa đến các nguồn tài nguyên này.

Tác giả bài viết: Kiều Tháp