Hội thi tìm hiểu về Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho các em học sinh vùng đệm

Hội thi tìm hiểu về Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho các em học sinh vùng đệm
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập (27/11/2002 – 27/11/2012) và ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/2012). Vừa qua, ngày 16 tháng 11 năm 2012, được sự cho phép của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Trung tâm Giáo Dục Môi Trường và Dịch Vụ Môi Trường Rừng tổ chức hội thi tìm hiểu về vườn quốc gia Bù Gia Mập và kiến thức bảo tồn đa dạng sinh học cho các em học sinh năm 2012.
Nội dung: Xem tài liệu