Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấp bách phòng chống cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tác giả bài viết: admin - kiều tháp