Lịch làm việc tuần lễ thứ 30 của lãnh đạo VQg Bù Gia Mập

Lịch làm việc tuần lễ thứ 30 (22/07 - 26/07/2013) của lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập