Lịch làm việc tuần lễ thứ 35 của lãnh đạo VQg Bù Gia Mập