Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Hợp tác » Chương trình dự án

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp Việt Nam

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 16/6/2022, đại diện lãnh đạo của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về thực trạng công tác bảo vệ, bảo tồn và quản lý các loài động, thực vật nguy cấp, quí, hiếm tại Vườn.

Kế hoạch trồng rừng năm 2018

Kế hoạch trồng rừng năm 2018 tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Hội Thảo Dự án Điều Tra Tổng Thể Về Đa dạng sinh học tại VQg Bù Gia Mập

Hội Thảo Dự án Điều Tra Tổng Thể Về Đa dạng sinh học tại VQg Bù Gia Mập

Đề tài “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bù Gia Mập” được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2010. Đơn vị chủ trì đề tài Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, đơn vị phối hợp Trung tâm đa dạng và phát triển thuộc Viện Sinh học nhiệt đới nay là Viện Sinh thái học Miền Nam, chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Vương Đức Hòa Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Qua hai năm thực hiện, ngày 01 tháng 11 năm 2012, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù gia Mập đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Đề tài