Cứu hộ và bảo tồn hai cá thể trăn mốc

Cứu hộ và bảo tồn hai cá thể trăn mốc

Người dân đang từng bước được nâng cao nhận thức và tự nguyện bàn giao các cá thể động vật hoang dã để Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn, và Phát triển sinh vật cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên

Nhân nuôi cheo cheo tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Nhân nuôi cheo cheo tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Việc nhân nuôi cheo cheo là một việc làm cần thiết nhằm gia tăng quần thể loài và giảm áp lực từ các hoạt động săn bắn đến loài trong môi trường tự nhiên