Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vị trí bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Thứ sáu - 10/09/2021 04:37
 
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
 

        Số:         /TB-BQLV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Bù Gia Mập, Ngày   tháng 9 năm 2021

 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
vị trí bảo vệ rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập
(Đăng trên website của Vườn quốc gia Bù Gia Mập, và niêm yết tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập)
 

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021 đối với Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Theo nhu cầu công việc, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP như sau:

I. Số lượng, vị trí việc làm:
          1. Số lượng: 10 người.
          2. Vị trí việc làm: Tại Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
          Công việc cụ thể: Tham gia bảo vệ rừng.

II. Điều kiện dự tuyển:
          1. Là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;
          2. Yêu cầu về giới tính, độ tuổi: nam từ 18 tuổi trở lên;
          3. Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;
4. Yêu cầu về nhân thân: có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương xác nhận; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của địa phương; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh;
5. Yêu cầu về sức khỏe: có đủ sức khỏe để làm việc được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận.

III. Hồ sơ dự tuyển:
1. Thành phần hồ sơ
- Đơn xin việc;
- Bản sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc địa phương nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có chứng thực); 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(Hồ sơ đã nộp không được trả lại)

IV. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
1. Thời gian: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 15/9/2021, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính.
2. Địa điểm: Văn phòng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

VI. Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
1. Thông báo kết quả xét tuyển
Ban quản lý Vườn thông báo kết quả trúng tuyển, bằng văn bản đến người trúng tuyển, theo địa chỉ người dự tuyển đăng ký. Không thực hiện phúc khảo đối với những trường hợp không trúng tuyển;
Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng. Ban quản lý Vườn quốc Gia Bù Gia Mập, thông báo công khai trên Trang website:http//:vuonquocgiabugiamap.vn.
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập (liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm:
Cung cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận,… để đói chiếu với bản sao đã nộp hồ sơ dự tuyển và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) như sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế,…
Thương thảo và ký hợp đồng lao động theo vị trí tuyển dung
Trường hợp người trúng tuyển, không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc phát hiện, có hành vi gian lận trong kê khai và sử dụng văn bằng, chứng chỉ,… không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập quyết định hủy kết quả trúng tuyển;
 Ban quản lý Vườn quốc Gia Bù Gia Mập thông báo tới các cơ quan và đăng tải trên Trang website:tthp//:vuonquocgiabugiamap.vn để cá nhân có nhu cầu đăng ký tuyển dụng.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.  Điện thoại 02713.724236
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ; (b/c)
- GĐ, PGĐ Vườn;
- Hạt Kiểm lâm;
- Niêm yết tại trụ sở cơ quan;
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn