Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Phát triển mô hình nuôi heo rừng lai theo công nghệ hữu cơ, vi sinh

Chủ nhật - 16/10/2022 09:43
Phát triển mô hình nuôi heo rừng lai theo công nghệ hữu cơ, vi sinh

Phát triển mô hình nuôi heo rừng lai theo công nghệ hữu cơ, vi sinh

Chăn nuôi bán hoang dã heo rừng lai tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật theo hướng hữu cơ an toàn sinh học giúp bảo vệ vật nuôi trước dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ừng nhu cầu của người tiêu dùng, hướng đến phát triển bền vững.
          Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập được thành lập năm 2017. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ như: Cứu hộ và tái thả động vật hoang dã; Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; Phát triển bền vững các loài sinh vật và cung ứng nguồn giống cho phát triển gây nuôi bền vững. Nhiệm vụ Phát triển bền vững và cung cấp giống là cơ sở tạo nguồn thu tái đầu tư, phục vụ cho công tác cứu hộ, bảo tồn. Vì vậy, Trung tâm đã tiến hành thử nghiệm nhiều mô hình chăn nuôi các loại động vật có nguồn gốc hoang dã để mang lại nguồn thu. Trong đó, mô hình chăn nuôi heo rừng lai theo hướng bán hoang dã đã bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, mô hình này phụ thuộc quá nhiều vào tự nhiên như: diện tích chăn thả, lượng thức ăn trong khu chăn thả, thời tiết… nên Trung tâm đã tìm hiểu để kết hợp mô hình nuôi heo lai hiện tại của Trung tâm với mô hình nuôi heo lai theo công nghệ hữu cơ, vi sinh.