Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm việc và giám sát tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Thứ năm - 06/08/2020 06:15
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm việc và giám sát tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm việc và giám sát tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước làm việc và giám sát công tác quy hoạch, phát triển rừng và việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Sáng ngày 5 tháng 8, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Công – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước – làm trưởng đoàn đã đến làm việc và giám sát công tác quy hoạch, phát triển rừng và việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn đã đi thăm và đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng trong lâm phần vườn. Trong quá trình đi thực tế, đoàn cũng đã đến tham quan một số trạm Kiểm lâm để nắm bắt tình hình đời sống của các lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng.

Sau khi thị sát thực tế, tại văn phòng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, đồng chí Phạm Công chủ trì buổi làm việc và nêu tóm tắt tiến trình giám sát của đoàn làm việc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân nêu lên mục đích và nội dung của buổi giám sát. Sau đó, đồng chí đề nghị Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Phạm Công - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Vương Đức Hòa – Giám đốc Ban quản lý VQG Bù Gia Mập – đã trình bày công tác quy hoạch, phát triển rừng, và chấp hành pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập từ năm 2017 đến nay. Báo cáo đã nêu lên chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý VQG Bù Gia Mập. Bên cạnh đó, đồng chí Vương Đức Hòa cũng báo cáo tóm tắt về đặc điểm tài nguyên rừng, tính đa dạng sinh học, và việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng của Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Trong những năm qua, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thể hiện qua con số thống kê cụ thể về việc giảm thiểu số vụ vi phạm lâm luật, không để xảy ra phá rừng làm rẫy, và không để xảy ra cháy rừng trong lâm phần vườn.


Đồng chí Vương Đức Hòa - Giám đốc BQLVQG Bù Gia Mập báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài báo cáo công tác bảo vệ rừng, đồng chí Hòa cũng nêu lên những kết quả đạt được trong việc kết hợp bảo vệ rừng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vườn đã khuyến khích sự tham gia của các cộng đồng địa phương vào công tác bảo vệ rừng thông qua các chương trình nhận khoán và giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và bảo tồn tính đa dạng sinh học. Ngoài ra, người dân đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái nhằm góp phần vào phát triển sinh kế cho các cộng đồng xung quanh vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Các hoạt động này nhằm hạn chế sự tác động của các cộng đồng địa phương đến nguồn tài nguyên và góp phần vào phát triển rừng.

Báo cáo cũng đã nêu lên những thành tích đạt được trong công tác phát triển rừng trong lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ban quản lý VQG Bù Gia Mập đã tiến hành trồng rừng đối với một số diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm phục hồi rừng. Công tác khoa học và hợp tác quốc tế đang từng bước được cải thiện và đạt được những kết quả khả quan thông qua việc xây dựng vườn ươm, thực hiện các nhiệm vụ khoa học thường xuyên, và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ đã và đang được đẩy mạnh bằng các hình thức tiếp nhận, cứu chữa, và tái thả động vật về môi trường tự nhiên. Công tác du lịch sinh thái đã và đang được thực hiện để phục vụ du khách tham quan trong lâm phần vườn.

Ngoài ra, đồng chí Vương Đức Hòa cũng nêu lên một số kiến nghị đối với đoàn giám sát nhằm giúp Ban quản lý VQG Bù Gia Mập thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý VQG Bù Gia Mập. Biên chế cho lực lượng Kiểm lâm còn mỏng trong khi sức ép từ các cộng đồng dân cư vùng đệm lên vườn quốc gia Bù Gia Mập còn rất lớn. Chính sách về nước sạch cho lực lượng Kiểm lâm theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP chưa được thực hiện. Ngoài ra, đồng chí Hòa còn đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét và phê duyệt cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ rừng, và phát triển rừng bền vững nhằm giúp vườn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Sau bản báo cáo của đồng chí Vương Đức Hòa, các thành viên đoàn giám sát tham gia thảo luận và chất vấn về bản báo cáo. Các câu hỏi đã tập trung vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy hoạch rừng, quản lý bảo vệ rừng, và phát triển rừng trong lâm phần VQG Bù Gia Mập. Các câu hỏi này đã được đồng chí Vương Đức Hòa trả lời và làm rõ cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn giám sát trước khi nghe kết luận của đồng chí Phạm Công về buổi giám sát.


Đồng chí Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc
 
Cuối buổi làm việc, đồng chí Phạm Công đề nghị Ban quản lý VQG Bù Gia Mập tiếp thu các ý kiến đóng góp. Đồng chí cũng đã ghi nhận các ý kiến đề xuất của Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để xem xét, giải quyết, nhằm tạo điều kiện cho Ban quản lý VQG Bù Gia Mập hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi làm việc của đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Ban quản lý VQG Bù Gia Mập đã thành công tốt đẹp và đã góp phần giúp cho Ban quản lý VQG Bù Gia Mập thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn