Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Những điểm mới về cải cách tiền lương tại nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách tiền lương liên quan đến cán bộ, CCVC

Thứ năm - 01/11/2018 10:55
Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tại Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung tương Khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 
          Trong Nghị quyết nêu rõ Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp, lương nhà nước sẽ bằng lương doanh nghiệp từ năm 2021, bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương, bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương…là những điểm mới có tính đột phá trong nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng
- Nghị quyết nêu rõ, trong khu vực nhà nước, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020 sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ sở, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề; hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình CCHC, tinh giản biên chế; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết của TW. Tuy nhiên, đến năm 2021 mức lương cơ sở sẽ hoàn toàn được bãi bỏ.
- Trong khu vực doanh nghiệp, thực hiện tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt. Từ năm 2021 vẫn tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo định kỳ.
 
2. Từ năm 2021 lương nhà nước bằng lương doanh nghiệp
- Từ năm 2021 mức lương cơ sở và hệ số lương được bãi bỏ, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể, đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức phải bằng mức lương thấp nhất bình quanh các vùng của khu vực doanh nghiệp. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
- Đến năm 2025 tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2030 tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp

3. Xây dựng 2 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm bao gồm:
- 1 bảng lương chức vụ: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
- 1 bảng lương chuyên môn nghiệp vụ: Áp dụng chung với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo; được xây dựng trên nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau…

4. Tiền lương của CB,CC,VC được thiết kế theo cơ cấu mới
Cơ cấu tiền lương mới đối với khu vực Nhà nước sẽ bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

5. Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp, khoản chi ngoài lương và gộp nhiều loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức
- Nghị quyết nêu rõ, sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động nhưng sẽ bãi bỏ các loại phụ cấp khác như: phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với CC,VC của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước  (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
- Đồng thời bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, CC,VC có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo…

6. Không áp dụng lương công chức, viên chức với nhân viên thừa hành, phục vụ
Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp) sẽ không còn được áp dụng bảng lương công chức, viên chức như quy định hiện nay mà thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

7. Tiếp tục thí điểm cơ chế tăng thu nhập cho công chức, viên chức nhiều nơi
Cũng theo Nghị quyết sẽ mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản cho CBCC thuộc phạm vi quản lý./.                                            
 

Tác giả bài viết: Lê Quang Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn