Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Thực hiện thành công dự án nhỏ đánh giá sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên rừng

Thứ sáu - 19/11/2021 21:17
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu sẽ góp phần vào việc đánh giá hiện trạng và xây dựng các chính sách bảo tồn phù hợp với thực trạng quản lý kinh tế, xã hội tại các vườn quốc gia cũng như các khu bảo tồn.
Năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Toại đã nhận được tài trợ từ Quỹ Cựu học sinh Úc để thực hiện dự án nhỏ nghiên cứu và đánh giá sự phụ thuộc của các cộng đồng đến tài nguyên rừng trong vùng đệm của Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đây là một trong những chương trình nhằm giúp cựu du học sinh củng cố kiến thức và áp dụng những kỹ năng trong quá trình học tập để cải thiện môi trường làm việc. Hoạt động nghiên cứu này cũng góp phần vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ thuộc BQLVQG Bù Gia Mập.

Dự án nghiên cứu này gồm 02 hợp phần chính liên quan đến các hoạt động thực địa. Hợp phần 1 bao gồm việc phỏng vấn các hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đệm của VQG Bù Gia Mập. Hợp phần 2 bao gồm việc họp thảo luận về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu cũng như lấy ý kiến của các cộng đồng về các loài cấp thiết cần được nghiên cứu thêm để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho các cộng có cuộc sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng.


Phỏng vấn người dân trong vùng đệm

Trong hợp phần 1, chủ nhiệm dự án cùng các cộng sự đã tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình hiện nay đang sinh sống trong vùng đệm của VQG Bù Gia Mập. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 357 hộ gia đình thuộc các thành phần dân tộc và có điều kiện kinh tế khác nhau. Các cuộc phỏng vấn đã đi sâu tìm hiểu về mức độ thiếu hụt lương thực của các cộng đồng, mức độ phụ thuộc vào các loại lâm sản hoặc tự nhiên trong vùng đệm Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững bao gồm an ninh nguồn nước, sử dụng thảo dược trong gia đình, đa dạng hóa nguồn thu nhập, đa dạng hóa cây trồng và các yếu tố khác trong khu vực nghiên cứu.

Trong hợp phần 2, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thảo luận với các cộng đồng về quá trình thực hiện dự án và đưa ra các loại lâm sản ngoài gỗ mục tiêu có thể góp phần ổn định lương thực cho các cộng đồng trong vùng đệm. Các cộng đồng cũng đã tiến hành thảo luận những hành vi cần được kiểm soát nhằm đảm bảo tính bền vững của tài nguyên rừng trong khu vực VQG Bù Gia Mập.


Người dân tham gia họp thảo luận

Sau 10 tháng thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã đánh giá một cách tương đối toàn diện về các mặt liên quan đến phát triển bền vững trong vùng đệm VQG Bù Gia Mập. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh lương thực của các cộng đồng sống trong vùng đệm. Kết quả dự án sẽ là bước đầu để xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giảm tác động đến lâm phần VQG Bù Gia Mập sau này.

Tác giả bài viết: BQLVQG Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn