Trang nhất » Tin Tức » Tổ chức - Hoạt động

Vườn quốc gia Bù Gia Mập hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chung sức, đồng lòng chiến tháng đại dịch Covid-19

Thứ sáu - 22/10/2021 17:08
Việc triển khai Kế hoạch số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một việc làm cần thiết nhằm khích lệ tinh thần thi đua phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19
Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1497/QĐ-TTg về việc triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Thủ tướng yêu cầu phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
 
Nhằm thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch 278/KH-UBND ngày 26/8/2021 về phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dại dịch Covid-19". Từ kế hoạch của UBND tỉnh Bình Phước, BQLVQG Bù Gia Mập đã hưởng ứng, tổ chức triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dại dịch Covid-19": với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. BQLVQG Bù Gia Mập đã và đang thực hiện kế hoạch trên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid - 19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.
 
Trên tinh thần chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập yêu cầu các bộ phận và toàn thể CBCNV phải thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và từng cá nhân trong cơ quan. Các bộ phận chuyên môn cần theo dõi và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã chủ động triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch và tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.
 
BQLVQG Bù Gia Mập đã tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu trong ác kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Phước. Các phòng ban chuyên môn và toàn thể CBCNV thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Các tổ chức đoàn thể và các phòng ban chuyên môn triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. BQLVQG Bù Gia Mập đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống đại dịch.

Nội dung thi đua tập trung vào việc phát huy các sáng kiến, các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các địa phương phát động, tuyên truyền, vận động cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số và người dân thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch COVID-19. Các cơ quan, tổ chức, và cá nhân thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá. Các tập thể và cá nhân thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng hỗ trợ để cùng vượt qua khó khăn. Kế hoạch cũng chú trọng vào việc thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.
 
Trên cơ sở Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dại dịch Covid-19", Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua để góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Tác giả bài viết: Cao Ngọc Long (Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc BQLVQG Bù Gia Mập)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn