Trang nhất » Tin Tức » Tổ chức - Hoạt động

Công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 26/11/2020 22:15
Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và luôn được Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập quan tâm nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh
Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, Chi bộ từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Huyện Bù Gia Mập, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập đã nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ. Do vậy, trong thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới ở Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập hiện nay có 36 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Ngoài ra, chi bộ còn có 3 quần chúng ưu tú đang là đối tượng phát triển Đảng.

 Chi bộ thường xuyên quan tâm và theo dõi sát sao các hoạt động của quần chúng trong đoàn thể đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú. Chi bộ tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí và vai trò của Đảng. Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập luôn xác định công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn. Qua đó, Chi bộ phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu cho Đảng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (từng năm và cả nhiệm kỳ). Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ. Chi bộ luôn chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, yêu ngành yêu nghề và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn đặc thù tại đơn vị. Chi bộ không chạy theo hình thức và không chạy theo số lượng mà chú trọng về chất lượng. Dựa vào các tiêu chí trên, Chi bộ lựa chọn những quần chúng ưu tú để tham gia lớp nhận thức về Đảng.

Sau khi quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, Chi bộ sắp xếp và phân công Đảng viên để tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét và báo cáo trước chi bộ về những mặt mạnh và mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá. Khi quần chúng đáp ứng được các tiêu chí, Chi bộ tiến hành giới thiệu để xét kết nạp Đảng cho những quần chúng ưu tú này. Từ việc làm trên, nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức theo đúng quy định. Trong thời gian qua, Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập luôn đảm bảo công tác phát triển đảng theo đúng kế hoạch mà Chi bộ đề ra đồng thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Huyện ủy Bù Gia Mập giao hàng năm.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, Chi bộ Ban quản lý VQG Bù Gia Mập trong nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Hai là, chi bộ cần làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Ba là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng. Bốn là, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên. Năm là, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Tuân (Chi bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập)

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn